Algemene lesvoorwaarden

1. De kandidaat dient zich alvorens deel te nemen aan de lessen:
  1. Te legitimeren (legitimatie ook tijdens het lessen meenemen)
  2. In de eerste les worden de lesvoorwaarden aan de leerling uitgereikt met de vraag of er beperkingen zijn die het autorijden kunnen beïnvloeden.
  3. Deze voorwaarden dienen ondertekend te worden en een kopie-exemplaar is voor de leerling
2. De kandidaat dient een (aantal) telefoonnummer(s) op te geven waaronder hij of zij is te bereiken.
3. De kandidaat dient er voor te zorgen dat hij/zij minimaal 15 minuten voor aanvang van de rijles aanwezig is op het afhaaladres.
4. Indien de kandidaat op gegronde reden verhinderd is de les te volgen, dient hij/zij dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Mocht dit niet zijn gebeurd, dient het lesgeld alsnog voldaan te worden.
5. Volgens het art. 8 W.V.W. (wegenverkeerswet) is het verboden onder invloed van een stof (alcohol, drugs, medicijnen etc.) een voertuig te besturen.
Wanneer er voor, of tijdens de les het vermoeden bestaat dat de kandidaat onder invloed is, wordt de les onmiddellijk gestaakt en zal het volledige lesgeld betaald dienen te worden, houd u er derhalve rekening mee dat u de avond voorafgaande van de les houdt aan het bovenstaande. 6. Het lesgeld bedraagt € 43,00 (inclusief BTW) per uur.
7. Het examengeld wordt bepaald door het CBR.
8. Bij het aanvragen van het praktijkexamen is een geldig theoriecertificaat verplicht.
9. In de auto wordt niet gerookt.
10. Betaling: Het lesgeld dient vooruit te worden betaald op het ING rekeningnummer 4665861 (IBAN: NL73 INGB 0004 6658 61) ten name van Autorijschool Marcel Turk. De lessen worden na iedere les afgeboekt op de leskaart. In de 2e les wordt de eerste factuur aan de leerling uitgereikt.